28.10.2019 Na portalu prawo.pl ukazała się wypowiedź Artura Piechockiego w artykule „Elektroniczna korespondencja z fiskusem rodzi coraz więcej problemów”.

Czas, w jakim rozpatrywane są zgłaszane kłopoty z funkcjonowaniem ePUAP, nijak się ma do terminów procesowych, których trzeba przestrzegać ‒ twierdzą pełnomocnicy. Niektórzy na odpowiedź z Service Desku Centralnego Ośrodka Informatyki, który obsługuje ePUAP, czekali… ponad pół roku. Nie sprawdza się też system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w połączeniu z ePUAP-em.

O to, jaki był średni czas usuwania problemów technicznych (od ich zgłoszenia do rozwiązania) w ostatnich latach (od 2016 r.) zapytaliśmy Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Jego rzecznik prasowy Igor Ryciak odmówił udostępnienia tych danych. W odpowiedzi poinformował, że „zgłoszenia kierowane do Service Desk Centralnego Ośrodka Informatyki są realizowane w możliwie najkrótszym czasie przy zachowaniu należytej staranności. Aktualnie czas podjęcia zgłoszenia przez naszych specjalistów to ok. 6,5 godziny od chwili jego rejestracji”. Zapewnił też, że „z każdym rokiem skokowo rośnie liczba pism przesyłanych za pośrednictwem platformy ePUAP. Natomiast liczba rejestrowanych incydentów utrzymuje się na podobnym poziomie”. W 2016 r. COI zarejestrował 24.463 problemy techniczne, w 2017 r. ‒ 19.984, w 2018 r. ‒ 25.614, a w 2019 r. (do 30 września) ‒ 18.749 zgłoszeń. Ile z nich rozwiązał i w jakim czasie – nie wiadomo.
(…)

Pełnomocnicy mogą zażądać od COI podania informacji na temat logów systemowych dotyczących awarii. Pozwoli to sprawdzić, czy w czasie, kiedy próbowali odebrać korespondencję z organu podatkowego lub ją do tego organu wysłać, występował błąd w zapisie systemów ‒ radzi Artur Piechocki, radca prawny z kancelarii APLaw.

Link do publikacji: https://www.prawo.pl/podatki/elektroniczna-korespondencja-z-fiskusem-coraz-wiecej-problemow-z,493027.html

Opracowanie: Grażyna Leśniak (Prawo.pl).