08.01.2018 Magazyn Ochrona Danych Osobowych ODO opublikował w najnowszym styczniowym wydaniu artykuł autorstwa Artura Piechockiego i Daniela Sicińskiego „Praktyczne aspekty stosowania ocen skutków dla ochrony danych„.

Nowe europejskie rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) wprowadzi wiele zmian w dotychczasowym systemie ochrony danych osobowych. Jedną z nich jest wprowadzenie nowego instrumentu w postaci oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).

(…)

Całość publikacji w pdf:

file:///C:/Users/APLAW1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2PR7R7N4/ODO_nr_02_W%20firmie_Artur%20Piechocki%20Daniel%20Sici+äski.pdf

Magazyn ODO: http://magazyn-odo.pl/