05.03.2020 Artur Piechocki poprowadził wykład w ramach cyklu spotkań Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 5 marca 2020 r. Omówił temat: „Spory domenowe – jak polubownie odzyskać nazwę domeny”. Spotkanie odbyło się w Collegium Iuridicum II w siedzibie BUW na ulicy Lipowej w Warszawie.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/206701020513945/