5-6.10.2017 Artur Piechocki wystąpił w charakterze panelisty podczas konferencji „Cyberbezpieczeństwo”, która odbyła się w ramach XV JUBILEUSZOWEGO SAMORZĄDOWEGO  FORUM  KAPITAŁU  I  FINANSÓW,  w dniach 5‒6 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Artur Piechocki omówił temat: „RODO: Dane osobowe w czasach transformacji„.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to prestiżowe spotkanie od lat stanowiące platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu.

Forum to 2 dni spotkań, 500 wystąpień, 90 paneli, 1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów.

XV jubileuszowa edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów już po raz trzeci odbędzie się
w najnowocześniejszym w Polsce Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tradycyjnie spotkanie łączące liderów samorządu i finansów będzie stanowiło niepowtarzalną platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Piętnasta edycja Forum obejmie aż 15 równoległych konferencji oraz ciekawe wydarzenia towarzyszące. Każda z konferencji będzie podzielona na bloki programowe dotyczące najważniejszych, bieżących problemów dotykających samorządy.

Podczas dwóch dni konferencji poruszymy między innymi tematy edukacji przedstawicieli jst w zakresie (cyber)bezpieczeństwa, porozmawiamy o RODO w czasach transformacji, omówimy praktyczne aspekty szacowania ryzyk, wdrażania NIS i ustawy o (cyber)bezpieczeństwie. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie co zrobić w przypadku (cyber)przestępstwa? A także przedstawimy dobre praktyki z zakresu dostępu do danych i ochrony danych.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów daje możliwość spotkania z decydentami szczebla samorządowego, prezesami największych firm, naukowcami, znanymi praktykami i cenionymi ekspertami. Jest też jedyną w Polsce inicjatywą poświęconą holistycznemu podejściu do zarządzania w JST i rozwoju polskich miast.

Pierwszy dzień Forum zwieńczy też Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której ogłosimy wyniki rankingu „WSPÓLNOTY” opracowanych przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST, danych GUS, dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo „WSPÓLNOTA”. Laureaci rankingów zostaną uhonorowani statuetkami i dyplomami.

Organizatorem wydarzenia jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA – wydawca najbardziej opiniotwórczego dla samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” oraz miesięczników „Wspólnota Mieszkaniowa” i „Pracownik Samorządowy” a współgospodarzem Forum jest Miasto Katowice oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Program XV Samorządowego Forum Kapitału i finansów obejmie ponad 90 paneli i debat, które będą składać się na takie ścieżki tematyczne, jak: „Miasto Przyszłości”, „Majątek komunalny – finansowanie i zarządzanie”, „Kongres Skarbników Polskich Samorządów”, „Zjazd Sekretarzy”, „Forum Przewodniczących Rad”, „Samorządowe Forum Zdrowia”, „Reforma Oświaty a samorząd”, „Audyt wewnętrzny w JST”, „Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich”, „Jakość życia seniorów”. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się 5 nowych konferencji takich jak: „Strategie zrównoważonej mobilności w miastach”, „Mieszkalnictwo i rewitalizacja”, „Kongres kierowników USC”, „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Szczegóły na: www.samorzadoweforum.pl