27.09.2018 Artur Piechocki wystąpił w roli prelegenta podczas konferencji Business Process Management organizowanej przez GigaCon w dniu 27 września w hotelu Sangate Hotel Airport.

Omówił temat: „RODO – pierwsze wnioski po wdrożeniu compliance”:
1. Podstawowe procesy, które powinien przeprowadzić przedsiębiorca, aby osiągnąć zgodność z RODO.
2. Przygotowanie dokumentów, które wspierają zasadę rozliczalności.
3. Postępowanie w razie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Link do strony konferencji: https://gigacon.org/event/bpm_18/#agenda