09.10.2019 Artur Piechocki wystąpił w roli prelegenta podczas konferencji CyberBezpieczni – wyzwania dla pracowników oświaty organizowanej przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 9 października 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury. Omówił temat: „Fake news z prawnego punktu widzenia”.

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, w szczególności podpisania w roku 2016 Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ich naturalnym środowisku jakim jest cyberprzestrzeń. Wartością dodaną spotkania będzie wymiana informacji i doświadczeń z zakresu wyzwań jakie stwarza cyfrowy świat. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników bibliotek i innych przedstawicieli sektora edukacji.

Agenda wydarzenia: https://elodzkie.pl/wydarzenia/cyberbezpieczni-wyzwania-dla-pracownikow-oswiaty