4.04.2018 Artur Piechocki wystąpił podczas konferencji organizowanej przez dziennik Rzeczpospolita „Zmiany legislacyjne w sektorze ubezpieczeniowym – PSD2, IDD i RODO – perspektywy dla ubezpieczycieli„, która odbyła się w dniach 4-5 kwietnia 2018 r. w siedzibie RP.

Artur Piechocki omówił temat: „Uregulowanie statusu prawnego tzw. podmiotów trzecich (TPP) w nowej legislacji

  • definicja TPP
  • zakres działania TPP i obostrzenia prawne czynności przez niego wykonywanych
  • regulacje RTS przygotowywane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i ich wpływ na działalność TPP

Program konferencji jest dostępny na stronie RP: https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/4/1034-zmiany-legislacyjne-w-sektorze-ubezpieczeniowym/program