14-15.03.2020 Artur Piechocki poprowadzi wykłady w ramach Szkoły IT/TMT Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. Omówi dwa tematy: „Aspekty prawne fake newsów” oraz „Domeny internetowe„.

Aspekty prawne fake newsów:

 • Wolność słowa w prawie międzynarodowym i lokalnym
 • Ograniczenia wolności słowa
 • Wolność słowa w kontekście naruszeń karnoprawnych i cywilnoprawnych
 • Na czym polega dezinformacja. Sposoby zwalczania dezinformacji

Domeny internetowe:

 • Światowy system nazw domen internetowych – powstanie i funkcjonowanie
 • Organizacja ICANN
 • Rola rejestru domeny najwyższego poziomu
 • Domeny najwyższego poziomu – modele rejestracji i utrzymywania nazw domen
 • Relacja prawna pomiędzy rejestrem a rejestratorem
 • Charakter nazwy domeny internetowej
 • Spory dotyczące nazw domen internetowych
 • Rola sądów polubownych w rozwiązywaniu sporów o nazwy domen

Program jest dostępny na stronie uczelni: http://www.ipcentrum.pl/szkola-ittmt/program-szkoly-it/