25.09.2019 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Urząd Patentowy RP oraz Polska Izba Rzeczników Patentowych organizują konferencję „Klucz do sukcesu. Nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie własności przemysłowej” w dniu 25 września 2019 r. Dr Ireneusz Matusiak wziął udział w panelu dyskusyjnym: „Jak skutecznie chronić oznaczenia w świecie cyfrowym?”.

Konferencja odbyła się w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Sala pod Kopułą, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa.

Link do wydarzenia: https://www.uprp.pl/konferencja-klucz-do-sukcesu-nowe-instrumenty-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-w-zakresie-wlasnosci-przemyslowej/Lead02,58,19962,7,index,pl,text/