28.05.2019 Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium wydał książkę pod redakcją Iwony Kowalskiej, Piotra Możyłowskiego i Tomasza Śmietanki „Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w wymiarze finansowo-prawnym”.

Katarzyna Gorzkowska jest autorką rozdziału „Wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu lokalnego pieniądza szansą na rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego – rozważania prawne„. Rozdział dotyczy prawnych aspektów tzw. lokalnych walut przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Została poruszona między innymi kwestia wykorzystania technologii blockchain.  

Celem monografii jest przedstawienie aktualnej i zarazem wieloaspektowej problematyki, związanej z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zmiany uwarunkowań finansowych i prawnych determinują potrzebę sporządzania aktualnych diagnoz, dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i ich otoczenia, formułowania wniosków i rekomendacji, służących racjonalizacji działania administracji samorządowej. Wśród wielu zagadnień, obejmujących spektrum aktywności samorządowej, nadal wiodącą rolę należy przypisać szeroko rozumianej poprawie efektywności działania organów samorządu terytorialnego. Problematyka ta jest niezwykle ważna, bowiem jakość działania jednostek samorządu terytorialnego determinuje jakość życia mieszkańców polskich gmin. Istnieje zatem ciągłe zapotrzebowanie na interdyscyplinarne badania naukowe, których celem jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Podjęta w opracowaniu szczegółowa tematyka, wpisuje się w szeroki nurt zjawisk ekonomicznych i prawnych występujących w samorządach lokalnych.

Link do wydawnictwa: http://inw-spatium.pl/2019/04/10/funkcjonowanie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-wymiarze-finansowo-prawnym/