21.07.2019 Katarzyna Gorzkowska partycypowała w projekcie badawczym „Zrównoważony rozwój miast” zorganizowanym przez Wydawnictwo Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch. Efektem przeprowadzonych badań jest monografia wydana pod redakcją dr Magdaleny Piłat-Borcuch „Miasto przyszłości. Dylematy i wyzwania„. Katarzyna Gorzkowska jest autorką rozdziału „Smart City 3.0  – udział mieszkańców w zarządzaniu miastem przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznego głosowania„.

Recenzja naukowa:

 • dr hab. Rafał Nagaj (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. zw. dr hab. Petro Garasym (Instytut Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Marek Cecuła (artysta plastyk, wykładowca w Royal College of Art w Londynie)

Celem projektu było realizowanie badań ilościowych i jakościowych dotyczących zrównoważonego rozwoju miast, między innymi w obszarach:

 • Zrównoważony rozwój miast
 • Zarządzanie danymi w mieście (big data)
 • Smart living
 • Smart city
 • Kierunki rewitalizacji miast
 • Miasto przyjazne dla pieszego i rowerzysty
 • Strategie rozwoju miast
 • Zarządzanie zasobami miejskimi

Więcej o projekcie: http://know-press.eu/?p=557