CYBERSEC – Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa
28-29 wrzesnia 2015 r.
Kraków
http://cybersecforum.eu/pl/

Artur Piechocki wystąpi jako panelista podczas European Cybersecurity Forum (CYBERSEC), największej konferencji w Polsce poświęconej bezpieczeństwu sieci internetowej. Forum odbędzie się w dniach 28-29 września 2015 roku w Krakowie.Spotkanie odbywa się pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i innych.

Organizatorem Forum jest Instytut Kościuszki oraz Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/channel/UCoHGycTunMq3UJ8E-a4DxDQ

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=alZVXL5OLY4