Zespół kancelarii APLaw

Artur Piechocki

Radca prawny

img-900

Artur Piechocki

Założyciel kancelarii APLaw. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych i doradztwie prawnym na rzecz spółek polskich i międzynarodowych, głównie z sektora IT, telekomunikacji i mediów.

Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych.

Ekspert Ministerstwa Cyfryzacji w pracach legislacyjnych Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy oraz Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa. Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).

Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU). Jest członkiem International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii oraz wykładowcą w Szkole IT/TMT Centrum IP im. H. Grocjusza w Warszawie.

Prelegent podczas wielu konferencji dotyczących ochrony danych osobowych i RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Autor kilkuset artykułów prasowych na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Magazynu ODO Ochrona Danych Osobowych i innych.

Prawnik rekomendowany przez Media Law International w 2017, 2018 i 2019 r. w dziedzinie prawa mediów, telekomunikacji i Internetu. Otrzymał także wyróżnienie od Legal 500 EMEA w obszarze TMT w 2018 r. i 2019 r.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt: artur.piechocki@aplaw.pl

Magdalena Pohoryło

Prawnik, filolog

img-907

Magdalena Pohoryło

Prawnik, filolog, tłumacz języków hiszpańskiego i rosyjskiego.

Specjalizuje się głównie w obsłudze klientów hiszpańskich, iberoamerykańskich, a także z krajów byłego Związku Radzieckiego. Wcześniej prawnik w jednej z największych polskich kancelarii prawnych oraz międzynarodowej kancelarii prawnej, w których zajmowała się obsługą korporacyjną podmiotów prawa handlowego, due diligence spółek i nieruchomości, przygotowaniem umów dzierżawy dla farm wiatrowych, M&A, inwestycjach w SSE oraz prawem pracy, świadcząc usługi przede wszystkim dla spółek z kapitałem zagranicznym.

Absolwentka Wydziału Filologii Hiszpańskiej Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego (Białoruś) oraz Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także Podyplomowego Studium Prawa Hiszpańskiego UW. Obecnie w trakcie doktoratu w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wieloletni współpracownik Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykłada zagadnienia Analizy Dyskursu Prawnego (polsko – hiszpańskiego). Autorka wystąpień i publikacji w szczególności związanych z rynkiem hiszpańskim, argentyńskim i krajów byłego Związku Radzieckiego.

Kontakt: magdalena.pohorylo@aplaw.pl

Marcel Góra

Radca prawny

img-902

Marcel Góra

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik szkoleń z zakresu prawa nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską obejmującą zagadnienia związane z prawem europejskim. Ponadto specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym, ochrony danych osobowych i prywatności.

Autor wielu publikacji i wystąpień naukowych.

Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach krakowskich oraz w zespole prawników spółki energetycznej notowanej na GPW – jednej z największych grup kapitałowych w Polsce. Zajmował się obsługą korporacyjną spółek kapitałowych, uczestniczył w licznych badaniach due diligence, był członkiem zespołu przygotowującego transakcje M&A. Uczestniczył także w projektach związanych ściśle z prawem własności intelektualnej. Posiada doświadczenie z zakresu rejestracji patentów oraz znaków towarowych w Polsce i za granicą, m.in. przed United States Patent and Trademark Office oraz World Intellectual Property Organization. Jego doświadczenie obejmuje także prawo cywilne i reprezentację w procesach sądowych.

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Kontakt: marcel.gora@aplaw.pl

Dr Ireneusz Matusiak

Radca prawny

img-1012

Dr Ireneusz Matusiak

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doktor nauk prawnych („Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego”), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej szczególnie w branży IT i mediów (gry komputerowe, programy komputerowe). Doradza w zakresie prawa autorskiego, prawa nowych technologii (w tym nadzór wdrożeniowy programów informatycznych), ochronie dóbr osobistych, prawie prasowym i prawie medycznym.

Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących praw własności intelektualnej, a w tym: prawa autorskiego, prawa prasowego, realizacji projektów wdrożeniowych IT, prawa nowych technologii (w tym gier komputerowych), postępowań związanych z naruszeniem praw do patentu czy znaku towarowego, nazw domen internetowych.

Jest również reprezentantem Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego SPIDOR w pracach Legal Affairs/Anti-Piracy Committe ISFE (Interactive Software Federation of Europe).

Laureat pierwszej nagrody za najlepszą pracę doktorską według Urzędu Patentowego RP w 2013 roku.

Laureat 13. edycji nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w 2015 r. za lata sukcesów w prowadzeniu Sądu Polubownego PIIT.

Autor wielu publikacji i wystąpień z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz postępowań arbitrażowych. Autor monografii „Gry komputerowe jako przedmiot prawa autorskiego” (Wolters Kluwer, 2013), współautor komentarza „Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych” (C.H. Beck, 2017) oraz współautor komentarza „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (C.H. Beck, 2017).

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Kontakt: ireneusz.matusiak@aplaw.pl

Daniel Siciński

Aplikant radcowski

img-1082

Daniel Siciński, LLM

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Prawo Nowych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego oraz IT Law na University of Tartu, Estonia (LLM).

Specjalizuje się w prawie cywilnym i procesowym oraz w prawie własności intelektualnej, nowych technologii, prawie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwie w Internecie. Brał udział w kilkudziesięciu projektach dotyczących ochrony danych osobowych i IT, w tym audytach i wdrożeniach RODO.

Przed przystąpieniem do APLaw doświadczenie zdobywał w m.in. dziale prawnym jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, a także w kancelariach prawnych.

Współautor publikacji dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) „Prawo nowych technologii i Internetu” oraz „System ochrony własności intelektualnej w Polsce” oraz wielu artykułów na łamach Dziennika Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt: daniel.sicinski@aplaw.pl

Monika Mirtchanov

Doradca podatkowy

img-1755

Monika Mirtchanov

Prawnik, doradca podatkowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Właścicielka ExpaTax. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie PIT, CIT i VAT, systemach wynagrodzeń, ubezpieczeniach społecznych i procedurach imigracyjnych dla ekspatów.

Wcześniej pracowała w firmach Wielkiej Czwórki: Deloitte, KPMG oraz PwC.

Posługuje się językiem angielskim.

Katarzyna Gorzkowska

Prawnik

img-1671

Katarzyna Gorzkowska

Prawnik.  Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie i podyplomowych studiów Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji na Uczelni Łazarskiego. Ukończyła również Szkołę Praw Własności Intelektualnej prowadzoną przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (Centrum IP) w Warszawie. Uczestniczyła w szkoleniach z mediacji, zarządzania organizacjami i projektów CSR. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa i informatyki śledczej na Uczelni Łazarskiego.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prywatności. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego i handlowego. Doradza podmiotom gospodarczym i NGOs. Pełni także funkcję Inspektora Danych Osobowych. Uczestniczy we wdrożeniach projektów w obszarach IoT, blockchain i RODO.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz artykułów na łamach Dziennika Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz grupy roboczej ds. Internet of Things działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt: katarzyna.gorzkowska@aplaw.pl

Aneta Posytek

Prawnik

img-1914

Aneta Posytek

Prawnik. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Ukończyła również Szkołę Praw Własności Intelektualnej prowadzoną przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz szkolenie organizowane przez Polskie Centrum Mediacji z zakresu mediacji gospodarczych.

Zajmuje się zagadnieniami prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie prawa autorskiego, prawa nowych technologii i e-commerce. Ponadto, doradza prawnie producentom filmowym i reklamowym, twórcom gier komputerowych, agencjom aktorskim i twórcom indywidualnym. Wspiera prawnie polskie i międzynarodowe produkcje filmowe i reklamowe w zakresie tworzenia i negocjowania umów.

Doradza również w zakresie prawa spółek i bieżącej obsługi korporacyjnej. Sporządza i weryfikuje dokumenty korporacyjne i umowy handlowe. Wspiera fundacje i stowarzyszenia przy tworzeniu ich statutu oraz w codziennej działalności.

Członek Rady polsko-francuskiej Fundacji ENTRAIDE.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt: aneta.posytek@aplaw.pl

Karolina Król

Prawnik

img-1635

Karolina Król

Młodszy prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zarządu w Kole Naukowym Własności Intelektualnej „IP” WPiA UW, w ramach którego zajmuje się szerzeniem wiedzy na temat prawa IP/IT. Posiada certyfikat Computer Science 101 wydany przez Stanford University oraz Elements of Artificial Intelligence wydany przez University of Helsinki.

Zajmuje się kwestiami ochrony danych i prywatności, uczestniczy w projektach dotyczących wdrożeń RODO i nowych technologii.

Autorka artykułów na temat RODO i PDS2 na łamach Rzeczpospolitej i Dziennika Gazeta Prawna.

Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt: karolina.krol@aplaw.pl

Katarzyna Buczkiewicz

Doradca ds. Marketingu i PR

img-1749

Katarzyna Buczkiewicz

Doradca ds. Marketingu, PR i Business Developement. Absolwentka Wydziału Zarządzania UW, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz Psychologii Społecznej w Polskiej Akademii Nauk.

Posiada 18-letnie doświadczenie w pracy na rzecz kancelarii prawnych i firm consultingowych. Pracowała w korporacjach o zasięgu globalnym, m.in. w Deloitte, Baker & McKenzie, Gide Loyrette Nouel, AstraZeneca Pharma Poland oraz w kancelariach polskich: Kochański Zięba i Partnerzy oraz FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz. Obecnie doradza kancelariom i firmom consultingowym w zakresie public relations, marketingu i business development jako ekspert zewnętrzny. Z APLaw związana od 2016 r.

Autorka artykułów o tematyce marketingu usług profesjonalnych na łamach Dziennika Gazety Prawnej i magazynów marketingowych.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Kontakt: katarzyna.buczkiewicz@aplaw.pl

Katarzyna Buczkiewicz

Doradca ds. Marketingu i PR

img-1749