Artur Piechocki prelegentem podczas konferencji “Współpraca z dostawcami usług outsourcingowych – kontrola i nadzór w sektorze bankowym”