Artur Piechocki prelegentem podczas konferencji „Współpraca z dostawcami usług outsourcingowych – kontrola i nadzór w sektorze bankowym”