Artur Piechocki prelegentem podczas warsztatów „Zapewnienie zgodności działań z przepisami RODO w sektorze energetycznym”