Artur Piechocki prelegentem podczas warsztatów “Zapewnienie zgodności działań z przepisami RODO w sektorze energetycznym”