Dr Ireneusz Matusiak współautorem komentarza „Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych”