Dr Ireneusz Matusiak współautorem komentarza “Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych”