27 marca, 2024

Kancelaria APLAW z wyróżnieniami w Data protection i TMT w rankingu Legal 500 EMEA

[…]
26 marca, 2024

Data Act stanowi wprawdzie istotny krok w ramach zarządzania danymi w UE, stwarza jednak istotne wyzwania prawne i regulacyjne. Na przykład wprowadza nowe obowiązki i odpowiedzialności dla różnych uczestników, w tym producentów, dostawców usług i organów sektora publicznego, wymagając poważnych mechanizmów zgodności i środków egzekwowania obowiązków – pisze Artur Piechocki na łamach Pulsu Biznesu

[…]
23 stycznia, 2024

17 lutego zacznie obowiązywać tzw. akt o usługach cyfrowych. Nowe obowiązki mają objąć przede wszystkim cyfrowych gigantów, a użytkownikom – zapewnić bezpieczniejsze i bardziej przyjazne otoczenie w internecie. Zakazane ma być m.in. tworzenie tzw. zwodniczych interfejsów w sklepach internetowych. Obecnie trwa również wdrażanie regulacji w ramach ustawy na polskim gruncie, eksperci APLAW oceniają jednak, że wiele kwestii wciąż wymaga doprecyzowania.

[…]
2 stycznia, 2024

Prawnicy APLAW współautorami książki „Akt o usługach cyfrowych. Komentarz”

[…]
9 listopada, 2023

Zlecając automatyzację swoich działań w CC, należy pamiętać o zweryfikowaniu konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dostawcą narzędzia, a także podmiotami które będą wspierały technicznie CC przy automatyzacjach – piszą w Pulsie Biznesu Artur Piechocki i Martyna Popiołek-Dębska

[…]
23 października, 2023

Cechą charakterystyczną systemów SI jest to, że ich działanie opiera się na dużych ilościach danych. Dlatego znaczna liczba zagrożeń może zostać nakierowana na zasoby danych. Ataki na systemy sztucznej inteligencji mogą polegać na wykorzystaniu poszczególnych zasobów, np. zbiorów danych treningowych (przykładowo atak „data poisoning”. Ataki mogą także dotyczyć samych modeli – piszą w Kwartalniku Prawa Nowych Technologii Artur Piechocki i Katarzyna Gorzkowska

[…]
14 września, 2023

W ostatnich tygodniach pojawiła się informacja o wniesieniu powództwa przeciwko spółkom zrzeszonym wokół projektu OpenAI, w tym spółce Microsoft. Postępowanie jest prowadzone przed sądem w USA. Sprawa została zainicjowana przez rzekomo poszkodowanych działaniem narzędzi udostępnionych przez OpenAI, jak ChatGPT. Powództwo dotyczy zarzutu pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych i własności intelektualnej – piszą Artur Piechocki oraz Katarzyna Gorzkowska

[…]
13 września, 2023

Poradnik Rzeczpospolitej, Parkietu i APLAW „Nowe obowiązki firm na rynku e-commerce i w handlu stacjonarnym”

[…]
12 września, 2023

Pomimo pięciu lat obowiązywania przepisów RODO, administratorzy, niestety, w dalszym ciągu nie dopełniają obowiązku zgłoszenia zdarzenia do UODO, a także w niewłaściwy sposób dokonują oceny zdarzenia, nie kwalifikując go jako wymagającego zawiadomienia organu. Prezes UODO w wydawanych decyzjach punktuje administratorów za nieprawidłowości w dokonanej ocenie zdarzenia – pisze Martyna Popiołek-Dębska na portalu prawo.pl

[…]