9 listopada, 2023

Zlecając automatyzację swoich działań w CC, należy pamiętać o zweryfikowaniu konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dostawcą narzędzia, a także podmiotami które będą wspierały technicznie CC przy automatyzacjach – piszą w Pulsie Biznesu Artur Piechocki i Martyna Popiołek-Dębska

[…]
23 października, 2023

Cechą charakterystyczną systemów SI jest to, że ich działanie opiera się na dużych ilościach danych. Dlatego znaczna liczba zagrożeń może zostać nakierowana na zasoby danych. Ataki na systemy sztucznej inteligencji mogą polegać na wykorzystaniu poszczególnych zasobów, np. zbiorów danych treningowych (przykładowo atak „data poisoning”. Ataki mogą także dotyczyć samych modeli – piszą w Kwartalniku Prawa Nowych Technologii Artur Piechocki i Katarzyna Gorzkowska

[…]
14 września, 2023

W ostatnich tygodniach pojawiła się informacja o wniesieniu powództwa przeciwko spółkom zrzeszonym wokół projektu OpenAI, w tym spółce Microsoft. Postępowanie jest prowadzone przed sądem w USA. Sprawa została zainicjowana przez rzekomo poszkodowanych działaniem narzędzi udostępnionych przez OpenAI, jak ChatGPT. Powództwo dotyczy zarzutu pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych i własności intelektualnej – piszą Artur Piechocki oraz Katarzyna Gorzkowska

[…]
13 września, 2023

Poradnik Rzeczpospolitej, Parkietu i APLAW „Nowe obowiązki firm na rynku e-commerce i w handlu stacjonarnym”

[…]
12 września, 2023

Pomimo pięciu lat obowiązywania przepisów RODO, administratorzy, niestety, w dalszym ciągu nie dopełniają obowiązku zgłoszenia zdarzenia do UODO, a także w niewłaściwy sposób dokonują oceny zdarzenia, nie kwalifikując go jako wymagającego zawiadomienia organu. Prezes UODO w wydawanych decyzjach punktuje administratorów za nieprawidłowości w dokonanej ocenie zdarzenia – pisze Martyna Popiołek-Dębska na portalu prawo.pl

[…]
22 czerwca, 2023

Artur Piechocki liderem w rankingu Rzeczpospolitej

[…]
3 czerwca, 2023

Stosowanie „dark patterns” może skutkować naruszeniem nie tylko przepisów o ochronie konsumentów, ale także o ochronie danych osobowych (w szczególności RODO), a w niedalekiej przyszłości także DSA – pisze Martyna Popiołek-Dębska na portalu prawo.pl

[…]
3 maja, 2023

Na gruncie przepisów prawa autorskiego samych algorytmów nie można uznać za twórcę. Stąd nie mogą im przysługiwać autorskie prawa osobiste, ani prawa majątkowe do wygenerowanych treści. Należy się jednak zastanowić, czy autorstwo należy przypisać użytkownikowi narzędzi GSI – piszą Artur Piechocki i Katarzyna Gorzkowska dla Gazety Prawnej

[…]
1 maja, 2023

W związku z wprowadzonymi zmianami prawa obserwować możemy ewolucję branży e-commerce w wielu aspektach jej funkcjonowania – pisze Martyna Popiołek-Dębska na portalu prawo.pl

[…]