Dr Ireneusz Matusiak współautorem komentarza “Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”