Dr Ireneusz Matusiak współautorem komentarza „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”