Katarzyna Gorzkowska współautorką książki „Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w wymiarze finansowo-prawnym”