Katarzyna Gorzkowska współautorką książki “Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w wymiarze finansowo-prawnym”