Katarzyna Gorzkowska współautorką monografii “Miasto przyszłości. Dylematy i wyzwania”