Katarzyna Gorzkowska współautorką monografii „Miasto przyszłości. Dylematy i wyzwania”