Artur Piechocki o sporach domenowych dla Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii UW