Artur Piechocki prelegentem podczas Forum „Bezpieczeństwo Teleinformatyczne w praktyce biznesowej – aspekty technologiczne i prawne”