Artur Piechocki prelegentem podczas Forum “Bezpieczeństwo Teleinformatyczne w praktyce biznesowej – aspekty technologiczne i prawne”