Artur Piechocki prelegentem podczas konferencji „Zarządzanie ryzykiem w Grupach Kapitałowych – aktualne wyzwania i zmiany prawne”