Artur Piechocki prelegentem podczas Kongresu Bezpieczeństwa Sieci GigaCon 2018