Artur Piechocki prelegentem podczas seminarium Elektroniczny Obieg Dokumentów