Artur Piechocki prelegentem podczas seminarium “Wzmocnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z nową dyrektywą o poufności”