Artur Piechocki prelegentem podczas seminarium „Wzmocnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z nową dyrektywą o poufności”