Artur Piechocki prelegentem podczas seminarium „Relacja banków z organami nadzoru – nowe wyzwania”