Artur Piechocki prelegentem podczas seminarium “Relacja banków z organami nadzoru – nowe wyzwania”