Artur Piechocki prelegentem podczas seminarium “Zarządzenie przepływem danych w ramach działalności spółek w kraju i zagranicą”