Artur Piechocki prelegentem podczas seminarium „Zarządzenie przepływem danych w ramach działalności spółek w kraju i zagranicą”