Artur Piechocki prelegentem podczas warsztatów „Praktyczne podejście do wymogów EBA i KNF w zakresie outsourcingu i chmury obliczeniowej”