Data Act stanowi wprawdzie istotny krok w ramach zarządzania danymi w UE, stwarza jednak istotne wyzwania prawne i regulacyjne. Na przykład wprowadza nowe obowiązki i odpowiedzialności dla różnych uczestników, w tym producentów, dostawców usług i organów sektora publicznego, wymagając poważnych mechanizmów zgodności i środków egzekwowania obowiązków – pisze Artur Piechocki na łamach Pulsu Biznesu