Algorytmy, jak również narzędzia oparte na tzw. machine learning, czy sieciach neuronowych są powszechnie obecne, niemniej jednak obszar ich zastosowania jest jeszcze relatywnie niewielki. Ponadto, ze względu na poziom zaawansowania, wspomniane rozwiązania nadal nie są kwalifikowane jako tzw. silna sztuczna inteligencja, czyli taka, która byłaby samowystarczalna, nie wymagałaby ingerencji człowieka i byłaby w stanie podejmować zupełnie autonomiczne decyzje – komentuje Katarzyna Gorzkowska dla portalu homodigital.pl