Katarzyna Gorzkowska współautorką książki “Prawo a nowe technologie”