Katarzyna Gorzkowska współautorką książki „Prawo a nowe technologie”