Ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa oraz określa zasady gromadzenia środków w ramach Funduszu. Ponadto reguluje zasady udzielania finansowania ze środków Funduszu – piszą w Kwartalniku Prawa Nowych Technologii Artur Piechocki i Katarzyna Gorzkowska