Osoba pokrzywdzona np. obraźliwym wpisem, która została znieważona, lub której dobra osobiste zostały naruszone w inny sposób, ma możliwość dochodzenia swoich praw zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i również w postępowaniu karnym – komentuje Katarzyna Gorzkowska na portalu HomoDigital.pl