Artur Piechocki prelegentem podczas konferencji „Chmura i outsourcing w sektorze finansowym – regulacje i ich przełożenie na praktykę funkcjonowania”