Artur Piechocki prelegentem podczas konferencji “Ochrona konsumenta – najnowsze zmiany prawne, trendy, kierunki rozwoju”