Artur Piechocki prelegentem podczas konferencji „Ochrona konsumenta – najnowsze zmiany prawne, trendy, kierunki rozwoju”