Artur Piechocki prelegentem podczas seminarium „Zarządzanie infrastrukturą informatyczną”