Marcel Góra i Dr Ireneusz Matusiak panelistami podczas Sympozjum Naukowego Urzędu Patentowego „Własność intelektualna w świecie cyfrowym”