Marcel Góra i Dr Ireneusz Matusiak panelistami podczas Sympozjum Naukowego Urzędu Patentowego “Własność intelektualna w świecie cyfrowym”