Szkolenie APLAW i C.H. Beck „Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących nowych technologii i cyberbezpieczeństwa”