Szkolenie APLAW i CH Beck „Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących nowych technologii i cyberbezpieczeństwa”