Niewłaściwe korzystanie z kamer może skutkować naruszeniem wielu przepisów, w tym dotyczących ochrony danych osobowych, prawa cywilnego, ochrony dóbr osobistych oraz praw innych osób przebywających w zasięgu monitoringu – piszą w Rzeczpospolitej Artur Piechocki i Katarzyna Gorzkowska