Aktywność użytkownika w metaversum wiąże się z koniecznością wykonywania operacji na danych osobowych, w tym przede wszystkim ich gromadzeniem – piszą Artur Piechocki i Katarzyna Gorzkowska w najnowszym wydaniu Kwartalnika Prawa Nowych Technologii C.H. Beck