Głosowanie elektroniczne wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń przed ewentualnymi cyberatakami i wykluczenia potencjalnych manipulacji głosami. E-voting nie ogranicza się wyłącznie do głosowania za pośrednictwem Internetu – pisze Katarzyna Gorzkowska