Zaproponowane przepisy dotyczące MICA stanowią próbę kompleksowej regulacji obszaru cieszących się dużym zainteresowaniem kryptoaktywów, w tym walut wirtualnych – piszą Artur Piechocki i Katarzyna Gorzkowska w Kwartalniku Prawa Nowych Technologii