Martyna Popiołek-Dębska prelegentką podczas II Kongresu Prawa Konsumenckiego