Publikacje

30 grudnia, 2021

Sytuacja, z którą musi obecnie zmierzyć się cała branża e-commerce i marketingu internetowego wynika z pewnej niefrasobliwości polegającej na tym, że wobec wymogów RODO przyjęto początkowo rozwiązania powierzchowne, zamiast zapewnić pełną zgodność z tymi wymogami – mówi Artur Piechocki w wywiadzie dla Gazety Prawnej

[…]
6 grudnia, 2021

To, co może budzić sprzeciw jeśli chodzi o nowelizacje KSC, to stworzenie mechanizmu eliminacji z rynku usług cyberbezpieczeństwa podmiotów niewygodnych – mówi w wywiadzie dla Gazety Prawnej Artur Piechocki

[…]
2 grudnia, 2021

Osoba pokrzywdzona np. obraźliwym wpisem, która została znieważona, lub której dobra osobiste zostały naruszone w inny sposób, ma możliwość dochodzenia swoich praw zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i również w postępowaniu karnym – komentuje Katarzyna Gorzkowska na portalu HomoDigital.pl

[…]
15 października, 2021

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział postępowanie wyjaśniające w sprawie kryptoreklam w social mediach – pisze w Rzeczpospolitej Natalia Polańska

[…]
20 sierpnia, 2021

Stosowanie wadliwych algorytmów może prowadzić do niedokładnych przewidywań. W konsekwencji stworzone profile mogą utrwalać już istniejące stereotypy i ograniczać dostęp konsumentów do produktów czy usług – piszą w Rzeczpospolitej Artur Piechocki i Katarzyna Gorzkowska

[…]
17 sierpnia, 2021

O planowanej implementacji postanowień dyrektywy powszechnie znanej jako Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej oraz konsekwencjach związanych z jej implementacją dla krajowego systemu prawnego – piszą Artur Piechocki i Katarzyna Gorzkowska w Kwartalniku Prawo Nowych Technologii C.H. Beck

[…]