Dobrym rozwiązaniem byłoby wydanie wytycznych przez prezesa UOKiK bądź też samodzielnie wypracowanie i przyjęcie dobrych praktyk przez przedsiębiorców – komentuje Martyna Popiołek-Dębska na portalu prawo.pl