Wszystkie oznaczenia – zarówno gramatury, składu, jak i cen – powinny być jasne, precyzyjne, czytelne. Downsizing to nie tylko zmiana gramatury, liczebności towaru, składu, to także działania przedsiębiorców, które mają wywołać w konsumentach mylne wyobrażenie o gramaturze czy składzie produktu – że pozostały bez zmian – komentuje Martyna Popiołek-Dębska na portalu fashionbiznes.pl